top of page

Case-tips med Prokura

Flere av våre samarbeidspartnere gjennomfører case-intervju for å teste kandidaters evne til problemløsing. Mange av oss kan nok kjenne seg igjen i nervøsiteten man kjenner på i forkant av et slikt intervju. Noe vi først og fremst tror skyldes at man ikke helt vet hva man går til, og usikkerhet rundt hvordan man løser det på en god måte. For å bli litt klokere har vi derfor tatt en prat med noen som har bedre peiling hos våre samarbeidspartnere i Prokura.


Hvem er du og hva er din rolle i Prokura?

Hei, mitt navn er Odd Christopher Skarbø og jeg jobber som senior konsulent i Prokura. Jeg jobber vanligvis i prosjekter for klienter, men deltar også i intervjurunder, og spesifikt caseintervjuer. Jeg tenker å dele noen få tips til hvordan forberede seg til dette, da vi ofte møter på mange kandidater som ikke har forberedt seg enten riktig, eller godt nok.


Hvordan foregår et caseintervju?

Strukturen i et caseintervju kan variere. Som oftest får man et problem eller utfordring som er en «vanlig situasjon» en kan møte på, som ny konsulent. Av og til får man tolkning av data, spesifikt mot bransjen man søker til, eller et problem hvor kandidaten selv må klare å stille riktige spørsmål for å få ut informasjonen det er behov for, for å kunne løse casen.


Hvorfor bruker dere caseintervju?

Case-intervjuer gir en gylden mulighet til å forstå kandidaten bedre. Med dette, mener vi det å forstå hvordan kandidaten tenker og resonnerer, hvordan kandidaten problemløser og hvordan han eller hun takler utfordringer - gjerne litt «on the spot». Vi ønsker å teste dette hos kandidaten, da dette er en vanlige situasjoner man havner i som konsulent, dermed er det viktige evner å mestre.


Hva kjennetegner en god løsning på et caseintervju?

En god løsning på et caseintervju er gjerne når kandidaten er strukturert og i problemløsningen for hvordan løse utfordringen, resonnerer logisk der det er behov, stiller de riktige spørsmålene som er behov for å få svar på for å kunne komme videre i oppgaven, gjør frekvente «sanity checks» underveis og til slutt oppsummerer funnene og resultatet av oppgaven på en strukturert, skarp og oversiktlig måte – slik en ville gjort i en jobbsammenheng med en klient.


Typiske fallgruver ved et caseintervju?

Det er flere typiske fallgruver man ofte møter.


1. En frekvent fallgruve er for eksempel at kandidaten ikke har en struktur for hvordan kandidaten skal løse problemet.


2. En annen fallgruve vi ofte ser er at kandidaten ikke har forberedt seg på hoderegning, og kan dermed fort medføre økt stressnivå.


3. En tredje fallgruve verdt å inkludere er sanity-checks. Med det mener vi hvordan kandidaten vurderer enkelte funn for hvorvidt det gir mening.


Topp 3 Casetips

Topp 3 tips til caseintervju vil jeg knytte til fallgruvene nylig presentert:


1. Øv på caser du finner på internett. Øv på å sette opp struktur til problemløsningen, gjerne et lever-tree med nedbryting av oppgaven. Dette finner man masse eksempler på.


2. Forbered deg på hoderegning. Øv på hoderegning før caseintervjuet. Det er ikke mye øvelse som skal til før man blir bedre på hoderegning. Et pro-tip til caseløsningen er å huske å forenkle oppgaven for seg selv. Med det mener jeg at dersom man skal frem til relativt store tall, gir det ikke mening å henge seg opp i de små tallene, rund derfor tallene opp til noe som gjør det enkelt å utregne. Har du et gangstykke og du runder opp på den ene siden, rund gjerne ned tilsvarende på andre siden.


3. Sanity-check. Dette er et av de viktigste punktene jeg ser etter i mine case-intervjuer. Gjør man hoderegningen litt feil, eller resonnerer seg frem til en vurdering som ikke gir mening, men tar sanity check av resultatet og fort finner ut at dette resultatet ikke kan stemme, er det vektet tungt. Dersom man fortsetter, viser det at man ikke knytter forståelse til resultatene man kommer frem til. Husk å ta sanity checks.

2 097 visninger0 kommentarer
bottom of page